Ser detta konstigt ut i din e-postklient? Klicka här.
Till Hemsidan | Avprenumerera

Sydsvenska styrelse 2016

Ord                       Kenneth Amedro    HAK/Greppet

vice ord                Henrik Harding       TK trossö

Kassör                 Magnus Ekvall         Malmö LK

Sekretare             Henrik Harding         TK trossö

Ledamot              Malin Dalshoff          HAK/Greppet

Ledamot              Mikael Törnberg       Ystad KK

Ledamot              Sofia Waldermansson HAK/Greppet

Sydsvenska SF | Magnus Ekvall, Tornfalksgatan 21 21560 Malmö | 040494766 |